Foto Pentax Tahák

Režim Tv - priorita času

čas - manuálně nastavitelné

ISO nastavuji předním rolerem

Automatický program, který hlídá poměr Čas/Clona/ISO

Tento program je nastaven na střední šedou.

Při běžné akci jsou snímky běžné, pri složitějsí situaci mohou nastat problémy.

Mám kontrolu nad rychlostí uzávěrky.


Lze nastavit:

Čas

ISO

Korekce EV

ztmavení/zesvětlení

±5EV (lze zvolit krok 1/2EV nebo 1/3EV)

White Balance WB

auto, poměrové, slunce,....

Korekce Blesku

intenzita

Poznámka:

Rychlost uzávěrky je důležitá s ohledem na rychlost snímaného objektu.

Je také nutné pamatovat na ohniskovou vzdálenost a nastavení času alespoň minimálně na hodnotu při crop faktoru.

APS-C Pentax K-70 crop faktor 1.5.

K-70 při užití registrovaného objektivu snížení času pod limit ohniskového času hlídá a upozorňuje červenou výstrahou.