Foto Pentax Tahák

Expoziční režim

Nabídka je přístupná pouze v případě volby režimu U1, U2 a U3

P

Sv

Tv

Av

TAv

M

B