Foto Pentax Tahák

Nastavit vlastní snímek

Nastavení pro vyvolání JPEG z RAW.

Saturace Odstín Hig
Lowe Key
Kontrast Ostrost Poznámka
Automatická volba A A A A A
Jas 0 0 0 +1 +1
Přirozený 0 0 0 0 0
Portrét 0 0 0 0 0
Krajina 0 0 0 +1 +1
Ostrý 0 0 0 0 0
Zářivá 0 0 +2 +3 +1
Ztlumený 0 -- +4 -3 -2
Neutrální podání 0 0 0 -4 0
Odbarvení 0 G -4 +4 -1
Inverní film - - - - 0
Černobílý -- 0 0 0 0
Cross procesing