« Petr Ondříšek Web.Design Foto Pentax Tahák

PLANETY

Pod pojmem Planety chápeme v astrologii deset nejdůležitějších nebeských těles ve Sluneční soustavě,která zdánlivě krouží kolem Země.

Každá planeta představuje jeden základní životní princip,který se nějakým způsobem uplatňuje.

Z dynamického pohledu oznamuji planety procesy,kterými se osoba identifikuje,rozviji a mění.

Kromě toho ovládají planety také fyzické poměry a poukazuji na zvláštnost budoucích zážitků.

Slunce: Ovládá znamení Lva. Symbolizuje světlo, moc, srdce, výkonnost, činorodost a otcovství. Sluneční jedinci záři a mají hrdinskou, vznesenou, cílevědomou, oddanou a velkorysou povahu. Jsou ve středu dění. Stinnou stránkou jejich povahy je arogance a přezíravost. V prve řadě je Slunce znamením mocného Ega.
Měsíc: Ovládá znamení Raka. Vládne noci, domovu, rodině a vztahu jednotlivce k jeho domácímu okolí. Měsic ovlivňuje přiliv a odliv, proto je v astrologii považován za hlavni příčinu náladových výkyvů. Měsíční lide jsou plaché, nežne, ochranitelské povahy s bohatou představivosti a psychologicky založeni. Jejich zápornými vlastnostmi bývá nesmělost, přecitlivělost a "šílenství".
Merkur: Ovládá znamení Blíženců a Panny. Symbolizuje duchovni i fyzické komunikovaní,získává z ní vědomosti a jejich předávání jiným, dobry úsudek, čilost,nadání pro konverzaci a řečnění. Jedinci pod vládou Merkura jsou bystří a pohotoví,vynalézaví a vzdělaní. Mohou naopak byt i vychytralí, poživační a amorální.
Venuše: Ovládá znamení Býka a Vah. Značí rozkoš, krasu, smích,přátelství, umění, majetek, peníze a společenský život. Ovládá láskyplně, diplomatické, umělecké, tvořivé a citové vlastnosti. Jedinci pod vlivem Venuše vyhledávají vztahy k druhým a partnerství. Jsou společenští, tolerantnía schopni kompromisu. Miluji krasu, umění, bohatství a luxus.
Mars: Je vládcem měsíčních znamení Berana a Štíra. Symbolizuje energii a odvahu, silu, vůli, činy, fyzickou energii a sexuální touhu. Jedinci pod vlivem Marsu jsou agresivní, bystří a vyzývaví, osobití a nekompromisní. Zápornými vlastnostmi jsou nespokojenost, násilí a iracionální destrukce.
Jupiter: Ovládá znamením Střelce a Ryb. Symbolizuje příležitosti, růst, pokrok, šťastný osud, naději, viru a dobročinnost. Jedinci podřízeni Jupiteru jsou velkodušní, vznešení, optimističtí, liberální a svobodymilovní. Ostatním poskytují vedení, povzbuzení a cenné rady. Naopak mohou být také nestřídmí, marnotratní, drzí, výstřední, dominantní, pokrytečtía arogantní.
Saturn: Ovládá měsíční znameníKozoroha a Vodnáře. Vládne osudu a času, minulosti, mezím a hranicím, formám a struktuře. Je to moudrost, povinnost, trpělivost, střídmost, zralost a odříkání. Člověk s převahou Saturna jedna pomalu a hodně přemýšlí. Má smysl pro povinnost,je vážný, ctižádostivý a disciplinovaný, ale takémelancholicky, samotářský, závistivý a sobecký.
Uran: Je vedlejším vládcem ve znamení Vodnáře, je revoluční, radikální, nečekaný, individualistický a nezá;vislý, je to planeta změny. Má sklon k pokrokovosti, ale ještě důležitější je pro něj být jiný než ostatní. Člověk pod vlivem Uranu je individualisticky a originální. Rád se něčím vyznačuje, odlišuje, vzpírá se připoutání nebo systémům. Jeho chování je krajně nezávislé,rovněž jako jeho vyjadřování.
Neptun: Je vedlejším vládcem ve znamení Ryb, bývá ve spojení s vyšším vědomím člověka. S idealismem, nadšením, fantazii, inspiraci. Povzbuzuje nás k lásce k bližnímu, něžnosti, sebeobětováni. Lide pod vlivem Neptuna mohou být umělci, vizionáři či mučedníci, jednají pod vlivem své inspirace. Zápornou stránkou jejich povahy bývá, že podvádějí a sami se nechávají klamat, jsou hrabiví a cyničtí.
Pluto: Je považováno za spoluvládce ve znamení štíra. Je to Bůh pekel,takže ovládá vše noční, tajemné, neviditelné, všechno, co se vymyká obyčejnému nadaní, tvořivost, zločin, posedlost. Plutoničtí lidé jsou pyšní a důvěřují pouze sami sobě. Jde jim o moc a vlastní obvykle nějaký neobvykly dar. Záporně se projevují společensky závadným chováním, násilím,či dokonce znásilňováním.

POLARITY

Hvězdná znamení se dělí na tyto skupiny polarit:

Mužská - Yang Ženská - Yin
Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh, Ryby
pozitivní, světlý negativní, tmavý
znamení jsou pokládá na za aktivnější znameníjsou chápana jako citlivější,přemýšlivější a introvertnější.

KVADRUPLICITY(KVALITY)

Pod kvalitami znamení rozeznáváme tři kategorie, které ovlivňují vztah osoby k okolnímu světu:

Základní, kardinální znamení Beran, Rak, Váhy, Kozoroh Maji nejsilnější schopnost se prosadit a majínejvětší zájem na uskutečňování změn a ovlivňování okolí. Vůči ostatním jsou vždy o krok vpředu, proto se vždy vypracovávají vzhůru. Beranům jde o vedoucíúlohu a o panováníjako takové. Rak vládne v citových záležitostech doma a v rodině. Váhy by rády hrály první housle v partnerství a u narozených ve znamení Kozoroha
Pevná, fixní znamení Býk, Lev, Štír, Vodnář Tato znamení jsou nejdomáčtější a nejzdrženlivější. Nestarají se o svůj okolní svět, protože jsou zaměstnáni svými záležitostmi. Jejich sila spočíváve stálosti, jejich slabosti je jejich náklonnost dívat se především do minulosti. V chování a mínění je Býk nejvyrovnanějším. Pro Lva je obtížné se přizpůsobit, Štír rád zabředává do emocionálních, slepých uliček a Vodnář si muže škodit svým negativním vlastním obrazem, který si vytváří.
Pohyblivá, mutuální znamení Blíženci, Panna, Střelec, Ryby Tato znamení jsou labilní a citlivější na vlivy okolního světa. Od přírody je pro ně snadné dát věcem volny průchod, i když sami někdy touží po jistotě. Blíženci často mění své mínění. Panna vyniká ve svém okolí, Střelci se zdá, že život dnes nabízí to,zítra zase ono a Ryby se povrchně přizpůsobí každému okolí.

TRIPLICITY(ŽIVLY)

Kromě kvalit bývajídvanácti hvězdným znamením přiřazovány čtyři živly (prvky neboli triplicity):

Znamení ohně Beran, Lev, Střelec Lidé Ohně jsou energičtí, vznětliví a nerozhodní. Jejich životní náplní je nadšení a optimismus. Jsou to dobrodruzi, vůdci osobnosti a obnovitelé. Jejich slabostí je sklon vydat se do posledního. Jsou to znamení netrpělivá a nesnášejí překážky a odkládání. Protože jsou zároveň nepraktičtí, jsou odkázáni na zemská znamení, aby uskutečnili své plány.
Znamení země Býk,Panna,Kozoroh Osoby Země stojí oběma nohama pevně na Zemi. Jsou praktičtí, nadaní, opatrní a spolehliví. Jsou nepostradatelní, mají-li přeměnit v čin rozkazy ohnivých, nápady vzdušných a sny vodních znamení.
Znamení vzduchu Blíženci, Váhy, Vodnář Znamení vzduchu jsou kompetentní pro duševní práci, poznání a komunikaci. Bez vzduchu nejsme schopni rozumně plánovat a myslet,tím méně domlouvat se s jinými. Tito lide mají dobrou paměť, řeč, kritizují jednostrannost ostatních prvk;. Právě tak jako Oheň a Voda, potřebuje i Vzduch praktickou podporu Země.
Znamení vody Rak, Štír, Ryby Jsou to emocionální znamení, která soucítí, milují(a nenávidí) a dovedou vyjádřit náklonnost. Svým jemnocitem zmírňují chladné myšlenky Vzduchu,pragmatismus Země a ukvapenou energii Ohně. Fantaziemi a sny vodních znamení se živí duchovní život lidstva.