« Petr Ondříšek Web.Design Grammar Zvěrokruh Foto Pentax Tahák

Základní pojmy


Bokeh

Výrazem bokeh (čti boke, lze tak i psát; z japonského boke ぼけ, „rozostření“) se ve fotografii označují estetické kvality částí snímků, nacházejících se mimo rovinu ostrosti.

Vzhled a tvar rozptylových kroužků (oblastí, do nichž se zobrazí nezaostřený bod) ovlivňuje velké množství faktorů, mimo jiné konstrukce objektivu, tvar a počet lamel clony a nastavené zaclonění.

Za příjemně působící jsou obvykle považovány rovnoměrně osvětlené rozptylové kroužky s neostrými okraji. Rušivě naopak působí ostře ohraničené mnohoúhelníky, které vznikají při výraznějším zaclonění. Samotná velikost otvoru clony samozřejmě ovlivňuje i hloubku ostrosti, takže čím více je clona otevřená, tím jsou rozptylové kroužky větší.


Expoziční bracketing

Jako bracketing se označuje stupňovitá změna některého z parametrů snímání fotoaparátu.

Autobracketing je funkce, při které fotoaparát zachytí sekvenci 3 - 5 snímků s rozdílným nastavením EV. Z výsledné sekvence si pak můžeme vybrat nejlepší fotografii nebo poskládat HDR.

Expozice sekvence snímků se mění podle nastaveného EV kroku (většinou o 1/3 až 2 stupně). Jedna fotografie je pořízena s naměřenou expozicí, další jsou pak podexponované a přeexponované o nastavený EV krok. Každý snímek se exponuje zvlášť.


Chromatická aberace

Chromatická aberace je barevná vada čočky, i složitější optické soustavy čoček, způsobená závislostí ohniskové vzdálenosti čoček na vlnové délce světla.

Fyzikální podstatou tohoto jevu je závislosti indexu lomu u všech průhledných látek na vlnové délce.

Čočky pak lámou světlo každé barvy jinak, což se na snímku projeví jako barevné lemování ostrých přechodů mezi světlem a stínem.


CPL – cirkulární polarizační filtr

Polarizační filtr je fotografický filtr, který se montuje před objektiv fotoaparátu. S použitím polarizačního filtru lze dosáhnout věrnějšího podání barev a lepšího vykreslení oblohy.

Filtr odstraňuje odlesky, zvyšuje sytost a živost barev, ztmavuje oblohu a odstraňuje opar na vzdáleném obzoru. Z optického hlediska jde o speciální druh polarizátoru.

Efekt polarizačního filtru se nejvíce projevuje tehdy, pokud je objektiv namířen kolmo ke slunci.

Pokud je polarizační filtr ve směru rovnoběžném se slunečním světlem, efekt se neprojevuje vůbec.

Stejně tak se efekt neprojevuje při fotografování s pomocí blesku.

Závislost na postavení vůči Slunci může způsobovat nerovnoměrné osvětlení oblohy při použití polarizačního filtru s širokoúhlým objektivem v krajinářské fotografii.

Při použití polarizačního filtru dochází k úbytku světla o cca 1,5 EV.


Crop faktor

Poměr ořezu neboli velikosti konkrétního senzoru (digitálního čipu) ke standardní referenční hodnotě, která má velikost kinofilmového políčka 35mm.

Crop faktor = úhlopříčka kinofilmu (43,3mm) / úhlopříčka konkrétního senzoru.

Levnější verze digitálních zrcadlovek mají senzor typu APS-C, který má crop faktor 1,5 či 1,6.

Crop faktor násobí ohnisko objektivu, protože na menším senzoru dochází k ořezu a tudíž prodloužení ohniska.

Udávané ohnisko objektivů se tedy musí přepočítávat podle crop faktoru.

Přepočet crop faktoru je velice důležitý z hlediska nastavení času při focení z ruky. Čas by neměl klesnout pod hodnotu ohniska násobeného crop faktorem. Mám nastaveno ohnisko na 300mm. Crop faktor 1.56. Musím mít tedy čas nejméně 1/500

Expozice

Expozice je množství světla, které pronikne na digitální čip a vykreslí fotografii. Ve fotoaparátu je zabudovaný expozimetr, který pomocí tří 3 ovládacích prvků pustí dovnitř potřebné množství světla.

    Těmi prvky jsou:
  • Clona objektivu
  • Čas závěrky
  • Citlivost čipu – ISO

Cílem je získat takovou kombinaci, která zajistí tonálně vyváženou fotku. Expozimetr fotoaparátu nám „správné“ nastavení napovídá, případně vše nastaví sám.

Měřící automatika funguje tak, že si proměří scénu a snaží se vždy přiblížit střední tonalitě (střední šedá). To zjednodušeně znamená, že pokud budeme fotit černý a bílý tulipán, oba vyjdou do šeda. Na nás je pak expozici případně zkorigovat a kreativně doladit.


High key fotografie

(čte se: haj kí, světlá tonalita, vysoký klíč, vysoká tónina)

High key osvětlení je styl nasvícení fotografické nebo filmové scény, vyznačující se převahou světlých tónů a malým kontrastem mezi světlem a stínem.

Výsledný obraz je bez tmavých částí, s výjimkou drobných detailů.


Low key

(čte se: lou kí, tmavá tonalita, nízký klíč, nízká tónina)

Low key osvětlení je styl nasvícení fotografické nebo filmové scény, vyznačující se převahou tmavých tónů a vysokým kontrastem mezi světlem a stínem.

Podobá se šerosvitu v malbě.


Modrá hodina

Modrá hodina pochází z poetického francouzského výrazu l'heure bleue, který se odkazuje na dobu svítání a soumraku každé ráno a večer, kdy není ani úplné denní světlo, ani úplná tma.

Tato doba je zvláštní kvalitou svého světla, během ní má obloha modrou barvu a přibližně stejný jas jako umělé osvětlení budov a pouličního osvětlení.

Nebeská modř má však jinou fyzikální podstatu než během dne a tudíž má i jiné spektrální složení.


Zlatá hodina

Ve fotografii označuje zlatá hodina první a poslední hodinu slunečního denního svitu, kdy je dosaženo specifického fotografického efektu díky kvalitě světla.

Osvětlení je v tomto čase měkčí, teplejší v barevných odstínech a vržené stíny jsou delší.

Když je Slunce nízko nad horizontem, sluneční světlo prochází větší vrstvou atmosféry, sníží se intenzita přímého světla a větší část osvětlení pochází z odraženého nepřímého světla od nebe.

Slunce se jeví více rudé až zlaté. Kromě toho Slunce svírá s obzorem malý úhel a vytváří tak delší stíny.


Černé světlo

U černého světla je nebe tmavší než objekty v popředí. Objevuje se obvykle před bouřkou a dodává fotogrqafii na dramatičnosti.


Tyndallův jev

Tyndallův jev je difúzní rozptyl světla, který vzniká, pokud paprsek prochází prostředím, které málo absorbuje mikroskopické částečky, které odklánějí procházející světlo.

Sluneční paprsky se tak stanou viditelnými v podobě kužele.

Hyperfokální Kalkulačka pro Excel


Jezero Medard

Jezero Medard

Jezero Medard

Jezero Medard